00398-2019-0015

„Доставка на нетна електрическа енергия ниско и средно напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на звената на Медицински университет -София“