00398-2015-0001

Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет  при Медицински университет – София по 49 обособени позиции”