00398-2016-0018

„Изпълнение на СМР за изграждане на общообменна вентилация и климатизация на четири зали в сградата на «Патоанатомичен блок» на Медицински факултет при Медицински университет - София, ул. «Пенчо Славейков» № 52, включително доставка и тестови изпитания на въздухообработващи централи."