00398-2019-0004

Доставка на „Барокамера с О2“ за нуждите на Катедра по „Неврология“ при Медицински факултет на Медицински университет – София.