2/2015

„Абонаментна поддръжка, извършване на техническо, сервизно и двадесет и четири часово аварийно обслужване на асансьорни уредби в сградите на Медицински университет-София по четири обособени позиции” под № 9038267 в АОП.