00398-2016-0019

“Осигуряване на ежедневна, денонощна въоръжена и невъоръжена охрана на звената на Медицински  университет - София и осъществяване на пропускателен режим в обектите на Медицински университет - София”.