00398-2015-0013

„Разрушаване на бивша столова за 5000 души, Стол №8 на МУ – София, построена в УПИ  I  „ за болничен комплекс“, кв.387, м. „Бул. България-  Медицински комплекс- Медицински университет“