1/2016

"Доставка на 1 бр. нов лек автомобил тип седан за нуждите на Факултет по обществено здраве при Медицински университет-София" под  № в АОП 9049508