10/2018

„Доставка на течни горива- бензин и дизелово гориво с карти за безналично разплащане на пос терминал за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 2 обособени позиции“