7/2017

Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект и Упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг /инвестиционно проектиране и строителство/ на обект: „Реконструкция и основно обновяване включващо въвеждане на енергоспестяващи мерки, оборудване и обзавеждане на сградата на студентско общежитие Блок 6 към база на СОССБОС при МУ-София, находящо се в гр.София, кв.Лозенец, ул.Плачковица № 19