00398-2019-0016

Периодична доставка на перилни и почистващи препарати, почистващи препарати за подове, сапун, големи и малки пликове за смет от полиетилен, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за  2020-2021г.  по   2 обособени позиции