9/2016

„Извънгаранционна техническа поддръжка и ремонт на оборудване за Централна Медицинска Библиотека/ ЦМБ/ към Медицински университет-София” под № в АОП 9051371