Обява, документация и приложения към нея

„Абонаментна поддръжка, извършване на техническо, сервизно и двадесет и четири часово аварийно обслужване на асансьорни уредби в сградите на Медицински университет-София за период от 2 години по 5 /пет/ обособени позиции”

Видимост на тази публикация: 
Public - accessible to all site users