4/2019

„Обслужване от служба по трудова медицина на работниците и служителите  на Медицински университет-София, включително оценка на риска за здравето и безопасността при работа на работещите в Медицински университет-София ”