9/2017

„Изпълнение на текущ ремонт на покрива на сградата на ПУЦ към МФ при МУ-София, на ул. Здраве №2 в две обособени позиции" Обособена позиция 1: „РСМР по покрива, демонтажни и монтажни работи, полагане на хидроизолация, подмяна на улуци, подулучни поли и шапки, полагане на мазилки и шпакловки по стени“ 
 Обособена позиция 2: „Направа на инсталация против обледеняване на улуци и водостоци по покрива на сградата на ПУЦ към МФ при МУ-София“

Видимост на тази публикация: 
Public - accessible to all site users