00398-2014-0018

„Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи в кабинети, учебни зали, лаборатории, фоайета, тоалетни и коридори в сградата на Факултет по дентална медицина при Медицински университет София, находяща се в гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 1“