14/2016

„Доставка на течни горива- бензин и дизелово гориво с карти за безналично разплащане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София” под № в АОП 9052463