Контакти

Медицински университет - София

Ректорат
гр. София
бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов” № 15, ет. 10 и 12, /НЦОЗА/


Отдел ОП
мейл: zop@mu-sofia.bg

М. Генсузова
телефон: 02 / 8510879, 02 / 9152120
мейл: mgensuzova@mu-sofia.bg

Р. Балдаранова
телефон: тел./факс 02 / 9152145
мейл: rbaldaranova@mu-sofia.bg

Отдел "КС"

С.Манолова

телефон: тел./факс 02 / 9152169

мейл: smanolova@mu-sofia.bg