00398-2014-0014

Доставка на 1 брой проходен парно-вакуумен стерилизатор, включваща подготвителни дейности, демонтаж на съществуващия стерилизатор, монтаж на новия стерилизатор, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа с него и гаранционно сервизно обслужване