9010054

"АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО, СЕРВИЗНО И ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЧАСОВО АВАРИЙНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ В СГРАДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ с две обособени позиции: об.поз.№1: ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ;об.поз.№2: ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”