00398-2019-0012

„Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София  по 9  обособени позиции“