00398-2019-0003

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЕКЦИОННА ЗАЛА НА ДВЕ НИВА ЗА 100 ЧОВЕКА В ОБЕМА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА(ФДМ) - (БЛОК "Д") ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ (МУ)  – СОФИЯ