00398-2020-0002

„Доставка на научна и лабораторна апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София по 35 обособени позиции”