00398-2015-0012

”Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2015 г. по 10 обособени позиции."