00398-2018-0006

“Осигуряване на ежедневна, денонощна охрана на звената на Медицински  университет - София и осъществяване на пропускателен режим в обектите на Медицински университет-София”