00398-2015-0006

Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника  за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2015/2016 г. по 10 обособени позиции