9029514

„Доставка на зъботехнически материали и консумативи за  учебната 2014/2015 г. – летен и зимен семестър, необходими за студентите от I, II и III курс  специалност “Зъботехник”  при Медицински колеж – София по 8 обособени позиции.