16/2018

“Извършване на дезинсекция, мониторинг, дератизация и дезинфекция  на звената на МУ-София”