00398-2014-0003

"Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена" / Договаряне без обявление по ЗОП на основание чл.90, ал.1, т.3, във връзка с чл.93, т.1 от ЗОП/

Видимост на тази публикация: 
Public - accessible to all site users