00398-2015-0009

„Доставка на апаратура за изработка на зъбни протези по системата „cad cam” за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет - София