00398-2020-0002

„Доставка на научна и лабораторна апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София по 35 обособени позиции”

Протокол № 1

ОБРАЗЦИ

Документация за обществена поръчка

РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ

Протокол №1

Договори

Обявление за възложена поръчка

00398-2020-0001

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЛЕКЦИОННА ЗАЛА/АУЛА/ НА МУ-СОФИЯ В СГРАДАТА НА УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ – ЕАД“

Протокол № 1

Страници