Договори

Обявление за възложена поръчка - сключване на договори по об.позиции № 1, 2 и 3

Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Документация за обществена поръчка

Решение и обявление

Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Протокол № 1

Обявление за приключване на договори Д-ОП-240 и Д-ОП-241

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

00398-2019-0003

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЕКЦИОННА ЗАЛА НА ДВЕ НИВА ЗА 100 ЧОВЕКА В ОБЕМА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА(ФДМ) - (БЛОК "Д") ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ (МУ)  – СОФИЯ

Страници