Обява, документация и приложения към нея

7/2019

Доставка на реактиви и консумативи за научно-изследователска дейност по българо-американски проект «Генетични и епигенетични проучвания на феталното развитие на човешкия мозък“ по  3 обособени позиции

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ

Документация и приложения към нея

00398-2019-0007

„Доставка на апаратура и специализирано оборудване по Договор ДУНК 01/2 от 2009г.,  за нуждите на Научно-изследователски комплекс, Медицински Университет - София и Медицински университет - Пловдив по 6 обособени позиции"

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № Д-КС-7

Договор

Съобщение за промяна на мястото на отваряне на оферти

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПОСТЪПИЛ ВЪПРОС

Решение и Обявление

Страници