Решение и Обявление

Договор № Д-ОП-22/27.04.2020г.

00398-2020-0007

„Доставка на „Симулатор за обучение на специализанти по кардиология” за нуждите на Катедра по „Сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология” при Медицински факултет на Медицински университет – София”

Договор

Обявление за възложена поръчка - сключен договор по обособена позиция №2

Обявление за възложена поръчка - прекратяване на обособени позиции №№6, 7 и 9

Обявление за възложена поръчка - прекратяване на обособени позиции

Обявление за възложена поръчка-прекратени обособени позиции 10 и 20

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

Страници