Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Отваряне на ценови предложения

Договори

Обявление за възложена поръчка - сключени договори

Съобщение

Обявление за приключване на договори

Обявление за приключване на договор № Д-ОП-8/20.03.20г.

Документация и приложения към нея

Документация и приложения към нея

Страници