00398-2020-0007

„Доставка на „Симулатор за обучение на специализанти по кардиология” за нуждите на Катедра по „Сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология” при Медицински факултет на Медицински университет – София”