00398-2014-0002

"Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена", находящи се на територията на гр. София. Обществената поръчка е за срок от 2 години и се отнася за следните обекти -Медицински факултет- сградата на ПУЦ; Факултет по дентална медицина; Фармацевтичен факултет; Медицински колеж-София; Централна медицинска библиотека; СОССБОС - ж.к. "Лозенец" - бл. № 6 и ж.к. "Студентски град" - бл. №№ 7,11,25,40Б,53А,56А,56Б, под № в АОП 00398-2014-0002