00398-2019-0005

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ