00398-2014-0019

„Извършване на ремонтни строително монтажни работи (РСМР) на етажи от VI до XIII на сградата на Факултет по дентална медицина към Медицински университет –София включващи демонтаж, доставка и монтаж на PVC дограма включително съпътстващите строителни работи“