9/2019

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ