5/2017

“Извършване на дезинсекция, мониторинг, дератизация и дезинфекция  на звената на МУ-София по 6 обособени позиции”.