Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП -Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2018 г. за нуждите на звената на Медицински университет – София по 3 обособени позиции -ПРЕКРАТЕНА!!!!!

Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2018 г. за нуждите на звената на Медицински университет – София по 3 обособени позиции - ПРЕКРАТЕНА!!!

Видимост на тази публикация: 
Public - accessible to all site users