8/2015

„Доставка  на ¹³C – дихателен тест анализатор с инфрачервен спектрометър за нуждите на Предклиничен университетски център, Катедра по медицинска микробиология при Медицински факултет на Медицински университет-София, включваща – монтаж, пускане в експлоатация, гаранционна поддръжка и обучение на персонала. ” под № 9040838 в АОП