00398-2016-0016

"Доставка на медицинска и друга апаратура за учебно-преподавателска дейност през 2016 г. на Медицински факултет при Медицински университет – София, с включени дейности по монтаж, пускане в експлоатация, гаранционна поддръжка и обучение по 10 обособени позиции“.