00398-2020-dogovariane

ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ“ И ФАЗА „РАБОТЕН ПРОЕКТ“ , НЕПРЕДВИДЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ,  УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО  И ИЗГОТВЯНЕ НА ПОДРОБНИ  КОЛИЧЕСТВЕНИ СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ НА  ОСНОВА  ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ ОТ  ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРИТ АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС И ПРЕДСТАВЕНИЯТ КОНКУРСЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: Учебно-административна сграда и Ректорат на Медицински университет - София и прилежащите - Деканат на Медицински факултет към МУ - София, Факултет по обществено здраве към МУ - София, конгресен център и подземен гараж, С ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ, ВЪВ ВСИЧКИ ТЕХНИ ЧАСТИ, ЕТАПИ И ФАЗИ, ДО СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ И ГОТОВНОСТ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР  В УПИ  I - ЗА БОЛНИЧЕН КОМПЛЕКС, КВ. 387, М. „БУЛ. БЪЛГАРИЯ-МЕДИЦИНСКИ КОМПЕКС-МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ“