00398-2020-OBZ

„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване  за общежитие на Медицински университет – София  (бл. № 6, ул. Плачковица № 19)   по 5  обособени позиции“