Решение за класиране и определяне на изпълнител

Окончателен протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП

Протокол №3

Протокол №2

Разяснение по чл.33, ал.1 от ЗОП

Решение за изменение на влязло в сила Решение № РК 36-2446/28.10.2019г.

Решение за класиране и определяне на изпълнители

Окончателен протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП

Протокол №3

Протокол №2

Страници