Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Протокол № 1

Протокол

Решение за промяна

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Договори

Обявление за възложена поръчка

Страници