ПРОТОКОЛ №2

Обявление за възложена поръчка - прекратяване на обособени позиции

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР №Д-КС-7 от 20.07.20120.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Протокол № 1

Протокол

Решение за прекратяване

Обявление за приключване на договори

Протокол № 1

Страници