Обявление за изменение

Допълнително споразумение

Допълнително споразумение

Договори

Обявление за приключване на договори Д-ОП-237, Д-ОП-239 и Д-ОП-242

Обява, документация и приложения към нея

Договори

Обява, документация и приложения към нея

4/2019

„Обслужване от служба по трудова медицина на работниците и служителите  на Медицински университет-София, включително оценка на риска за здравето и безопасността при работа на работещите в Медицински университет-София ” 

Обявление за приключване на договор Д-ОП-245

Страници