РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ

Документация и приложения към нея

00398-2019-0007

„Доставка на апаратура и специализирано оборудване по Договор ДУНК 01/2 от 2009г.,  за нуждите на Научно-изследователски комплекс, Медицински Университет - София и Медицински университет - Пловдив по 6 обособени позиции"

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № Д-КС-7

Договор

Съобщение за промяна на мястото на отваряне на оферти

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПОСТЪПИЛ ВЪПРОС

Решение и Обявление

Договори

Обявление за възложена поръчка-сключени договори по обособени позиции №№4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 и 15

Страници