ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛ №2

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № Д-КС-11 от 24.04.2019

Договори

Отваряне на ценови предложения

Отваряне на ценово предложение

Договори

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор

Страници