Обявление за приключване на договор № Д-ОП-36/02.04.19г.