ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Граждански договор ГД-85/27.08.2019

Обява, Документация и приложения към нея

Обявление за приключване на договор Д-ОП-50

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОТОКОЛ

8/2019

„Доставка на стъклария за 2019 г. за нуждите на предклиничните катедри на Медицински факултет към Медицински университет - София по 9 обособени позицииˮ

Документация и приложения към нея

Решение и Обявление

00398-2019-0010

”Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2019/2020 г. по  3 обособени позиции”

Страници