Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Протокол № 1

Обявление за приключване на договори Д-ОП-240 и Д-ОП-241

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

00398-2019-0003

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЕКЦИОННА ЗАЛА НА ДВЕ НИВА ЗА 100 ЧОВЕКА В ОБЕМА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА(ФДМ) - (БЛОК "Д") ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ (МУ)  – СОФИЯ

Енергийни сертификати и технически паспорти на сгради - пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договори

Обявление за приключване на договори Д-ОП-93, Д-ОП-113 и Д-ОП-114

Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Страници