Протокол №1

00398-2019-0014

Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет  - София от   IV-то тримесечие на 2019-2021 година по 9  обособени позиции

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Обявления за приключване на договори

Договори

ПРОТОКОЛ

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Обявление за изменение

Допълнително споразумение

Страници